Benvenuti / Dobrodošli

L’Albo Pretorio è lo spazio dedicato all’affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza pubblica.

Ai sensi della legge N°69 del 18 giugno 2009, i dati identificativi principali e le immagini digitali dei suddetti atti sono resi disponibili su Internet, tramite queste pagine poste all’interno del sito del Comune.

Chiunque può ricercare, visionare e stampare gli atti, direttamente e in ogni momento, da queste pagine.

L'originale degli atti è depositato presso l'ufficio di provenienza.


Občinska Oglasna deska je površina namenjena izobešanju upravnih aktov, ki morajo biti po veljavni zakonodaji, na osnovi pravilnika ali občinske odredbe na vpogled javnosti.

V skladu z zakonom št. 69 z dne 18. junija 2009 so glavni identifikacijski podatki in njihovi digitalni posnetki na vpogled na Medmrežju preko teh občinskih spletnih strani.

Vsakdo sme poiskati, pregledati in tiskati upravne akte s te spletne strani neposredno in v vsakem trenutku.

Izvirni izvod upravnih aktov je shranjen v odgovornem uradu.